حسابداری زمرد

 
 • زمرد در دستان شما

  شرکت نرم افزاری زمرد در سال 87 با جمع آوری مجموعه ای از کارشناسان نرم افزاری توانسته تا محصولات ارزنده ای را به عموم متقاضیان کشور ارائه دهد


  نرم افزار حسابداری زمرد توانسته تا مجموعه نفیسی را به زبانهای فارسی،انگلیسی و عربی ارائه دهد که به کشورهای ایران ،عراق،افغانستان،مالزی و امارات صادرگردیده است

  ! بیشتر بدانید
 • پیامک زمرد
  مجموعه نفیس پیامکی

  مجموعه پیامکی شامل سه بخش میباشد

  1-ماژولهای ارسال پیامک از طریق نرم افزار حسابداری زمرد

  2-سامانه ارسال پیامک که از طریق سایت اینترنتی نرم افزار زمرد قابل استفاده میباشد

  3-نرم افزار ارسال پیامک زمرد که به صورت نرم افزار قابل اجرا درمحیط ویندوز قابل استفاده است

  !بیشتر بدانیم
 • قفل سخت افزار زمرد
  تنها قفل صددرصد ایرانی

  با توجه به ضعف قانون کپی رایت درایران،تولیدکنندگان ایرانی درزمینه قفلهای سخت افزاری فعالیتهای تخصصی گسترده ای را انجام داده اند که میتوان قفل سخت افزاری زمرد را در زمره قویترین قفلهای سخت افزاری جهان قلمداد نمود
  !بیشتر بدانیم
 • زیبایی را در زمرد تجربه کنید

  در اين نرم افزار سعي شده تا محيط نرم افزار را کاملا گرافيکي طراحي نموده ،روانشناسي رنگها را در آن دخيل نماييم تا محيطي زيبا وجذاب جهت استفاده کاربر فراهم آيد

  پوسته هاي اين نرم افزار متناسب با سليقه کاربر قابل تغيير مي باشدومنوهاي آن بصورت آبشاري بوده وبه دلخواه کاربر امکان ثابت کردن آن وجود دارد
 

ریز ویژگی های نرم افزار حسابداری زمرد نسخه ساده 

 

 

فاکتور فروش

 

ثبت کالاي فروخته شده شامل :ثبت تعداد فروش کالا،في کالا،درصد تخفيف کالاوجمع کل کالا

تعداد در کارتن و قیمت کالا در کارتن(مناسب جهت شرکتهای پخش و توزیع)

ثبت تخفيف هر قلم کالا و تخفيف در کل فاکتور

ثبت دريافت وجه.چک(ثبت مشخصات چک).شامل شماره چک.شماره حساب.نام بانک.نام شعبه.مبلغ چک،تاریخ سررسید چک

کنترل ونمايش موجودي انباردر فاکتور فروش مربوط به انبار انتخابی و کلیه انبارها

کنترل نقطه سفارش(اعلام اینکه کالا نزدیک به اتمام میباشد)َ

امکان مشخص کردن في فروش کالابه صورت اتوماتيک

کنترل اعتبار مشتري

نمايش آخرين في فروش کالا به خريدار

نمايش مانده حساب اشخاص در فرم فروش

امکان حذف و ويرايش فاکتور فروش

ثبت سند حسابداري مربوط به فاکتورفروش ودريافت وجه به صورت اتوماتيک

امکان چاپ فاکتور

امکان ذخيره فاکتوربه صورت html & txt

کاهش اتوماتيک موجودي انباربا ثبت فاکتور فروش

صدور و چاپ فاکتور فروش و نمايش تخفيف ، مانده بدهي يا طلب مشتري و مبلغ دريافتي ومشخصات چک دريافتي در فاکتور فروش(امکان تنظيم عدم نمايش تخفيف ، مانده بدهي يا طلب مشتري و مبلغ دريافتي،بدهی قبلی ومشخصات چک دريافتي نيز وجود دارد)َ

امکان صدور فاکتور فروش قبل از ثبت فاکتور خريد(ثبت و نمايش کالاهاي با موجودي منفي در انبار) براي حالات خاص

امکان چاپ فاکتور فروش به 4 حالت فاکتور جامع روی کاغذA4وA5وخلاصه روی کاغذA4,A5

امکان تنظیم فاکتور جهت چاپ روی سربرگ

امکان فراخوانی گزارشات کاربردی در فرم فروش:گزارش صورتحساب اشخاص،دفترکل فروش،معرفی کالا و اشخاص درفرم فروش

امکان معرفی سریع و اتوماتیک کالا فقط با وارد کردن نام کالا و فشاردادن دکمه اینتر

 

این بخش دارای امکانات بیشتری میباشد که مربوط به سطوح بالاتر بوده و میتوانید در بخش ویژگی های سطوح بالاتر مطالعه نمایید

  

  

فاکتور خرید

  

ثبت کالاي خريداري شده شامل ثبت تعدادکالاي خريداري شده.في خريد کالاوجمع کل کالا

ثبت پرداخت وجه.چک مشتري(فروش چک ).ثبت شماره چک هاي دسته چک شخصي.تخفيفات پرداخت وجه درفرم خريد

نمايش موجودي کالا در انبار حين ثبت خريد

نمايش مانده حساب اشخاص در فرم خريد

امکان حذف و ويرايش فاکتور خريد

امکان تعريف کالاواشخاص در فرم خريد

ثبت سند حسابداري مربوط به فاکتور خريدوپرداخت وجه به صورت اتوماتيک

امکان چاپ فاکتور وامکان ذخيره فاکتور به صورت htmlوtxt

افزايش اتوماتيک موجودي انبارباثبت فاکتورخريد

صدور و چاپ فاکتور خريد و نمايش تخفيف ، مانده بدهي يا طلب و مبلغ پرداختي در فاکتور خريد

امکان معرفی سریع و اتوماتیک کالا فقط با وارد کردن نام کالا و فشاردادن دکمه اینتر

  

  

  

  

برگشت از فروش

ثبت عمليات برگشت از فروش

افزايش اتوماتيک موجودي انبار

ثبت سند حسابداري مربوط به آن به صورت اتوماتيک

امکان چاپ

حذف و ويرايش

  

  

  

  

برگشت از خرید

ثبت عمليات برگشت از خرید

کاهش اتوماتيک موجودي انبار

ثبت سند حسابداري مربوط به آن به صورت اتوماتيک

امکان چاپ

حذف و ويرايش

  

دریافت

ثبت وجه دريافتي

ثبت دريافتي(همراه با ثبت مشخصات چک شامل شماره چک ، شماره حساب ، نام بانک،نام شعبه،مبلغ چک)

ثبت تخفيفات دريافت

ثبت درآمدها

ثبت وجه واریزی به حساب های پوز

ثبت وجه واریزی به حسابهای بانکی

ثبت وجه واریزی به تنخواه گردانها

هشدار چک برگشتی (به این صورت که اگر چکی از اشخاص ثبت کنیم و از این شخص قبلا چکی برگشت خورده باشد نرم افزار حسابداری زمرد نسبت به هشدار اقدام مینماید)

امکان چاپ وذخيره آن به صورت htmlوtxt

ثبت سند حسابداري مربوط به آن به صورت اتوماتيک

امکان حذف وويرايش

نمایش گزارشات مختلف در این فرم ازجمله گزارش صندوق،گزارش صورتحساب اشخاص،گزارش حسابها،دفتر کل فروش،معرفی اشخاص و حسابها

 

  

  

پرداخت

 

ثبت وجه پرداختي

ثبت چکپرداختي خومان(همراه با ثبت مشخصات چک)

واگذاري چک مشتري(فروش چک)

ثبت تخفيفات پرداخت

ثبت هزينه ها

ثبت پرداخت از تنخواه گردان

امکان چاپ و ذخيره آن به صورت html و txt

ثبت سند حسابداري مربوط به آن به صورت اتوماتيک

امکان حذف و ويرايش

  

  

گزارش صندوق

گزارشی جهت نمایش ریز عملیات ورود و خروخ وجوه نقد به حسابهای صندوق و دستگاههای پوز با قابلیت چاپ گزارش

  

  

  

دفترکل فروش

 

گزارشی است بسیار جامع مربوط به فروش

از این قسمت به اشکال مختلف میتوان گزارش فروش را ملاحظه نمود :

ریز فروش مربوط به یک کالا و یا همه کالا ها

ریز فروش مربوط به یک نوع کالا (به عنوان مثال ریز فروش شوینده ها)

ریزفروش مربوط به یک شخص و یا کلیه اشخاص

ریز فروش مربوط به یک طبقه از اشخاص (به عنوان مثال ریز فروش مشتریان اهواز)

ریزفروش مربوط به یک انبار و یا کلیه انبارها

همچنین گزارش های فوق را میتوان درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر مشاهده نمود

همچنین کلیه حالتهای فوق را برای برگشت از فروش نیز مشاهده نمود

این گزارش قابلیت چاپ را نیز دارد

  

  

  

دفترکل خرید

 

گزارشی است بسیار جامع مربوط به خرید

از این قسمت به اشکال مختلف میتوان گزارش خرید را ملاحظه نمود :

ریز خرید مربوط به یک کالا و یا همه کالا ها

ریز خرید مربوط به یک نوع کالا (به عنوان مثال ریز خرید شوینده ها)

ریزخرید مربوط به یک شخص و یا کلیه اشخاص

ریز خرید مربوط به یک طبقه از اشخاص

ریزخرید مربوط به یک انبار و یا کلیه انبارها

همچنین گزارش های فوق را میتوان درمحدوده تاریخی مشخص شده توسط کاربر مشاهده نمود

همچنین کلیه حالتهای فوق را برای برگشت از خرید، کالاهاي توليد شده ،کالاهاي تبديل شده نیز مشاهده نمود

این گزارش قابلیت چاپ را نیز دارد

  

  

  

ثبت پاس چک

درصورتی که چکی از چکهای پرداختی به دیگران پاس گردیده باشد از این قسمت  نسبت به  ثبت پاس آن چک اقدام مینماییم که با این ثبت چک انتخابی از لیست چکهای نزد دیگران خارج شده و   موجودی حساب بانکیمان کسر میگردد

  

  

  

ثبت وصول چک

  

درصورتی که چکی از چکهای دریافتی از دیگران وصول گردیده باشد از این قسمت  نسبت به  ثبت وصول آن چک اقدام مینماییم که با این ثبت، چک انتخابی از لیست چکهای دیگران نزد ما خارج میشود

  

  

  

گزارش بانکها

گزارشي جامع جهت نمايش ريز ورود و خروج وجوه به حسابهاي بانکي شما به همراه تاريخ، مبلغ و شرح

با امکان نمایش با نقل مانده یا بدون نقل مانده

این گزارش قابلیت چاپ  را دارا میباشد

  

  

  

گزارش سود و زیان

از ویژگی های بارز نرم افزار حسابداری زمرد محاسبه سود و زیان با سه روش فایفو،لایفو و میانگین موزون با امکان چاپ گزارش

فایفو:یعنی روش ورود و خروج کالا به این صورت که اولین جنسی که وارد شود اول هم خارج شود(اولین وارده ،اولین صادره)

لایفو:یعنی روش ورود و خروج کالا به این صورت که آخرین جنسی که وارد شود اول خارج شود(آخرین وارده ، اولین صادره)

میانگین:یعنی روش ورود و خروج کالا به صورت میانگین محاسبه میشود

 

توجه:برای بازار ایران که قیمتها مرتباً در حال افزایش میباشد ،بهترین روش محاسبه سود و زیان ،فایفو بوده که این روشِ محاسبه  از ویژگی های بارز  در نرم افزار حسابداری زمرد بوده و این ویژگی به دلیل سختیِ برنامه نویسیِ، آن در اکثر نرم افزارهای حسابداری رقیب لحاظ نگردیده است

  

  

  

گزارش صورتحساب اشخاص

نمايش گزارشي از کليه مبادلات مالي(خرید،فروش،چک،نقد و...)بين ماوساير اشخاص درمحدوده تاريخي مشخص شده توسط کاربر ،که دراين گزارش شماره فاکتور و سند ،مبلغ ،في ،تعداد،شرح و... نمايش داده ميشود

در این گزارش امکان گرفتن خروجی اکسل وجود دارد

قابلیت چاپ و در ج لوگو در این گزارش وجود دارد

  

  

  

کاردکس ريالي و آماري کالا

شامل گزارشي از ورود و خروج هاي آماري و ريالي کالا در محدوده تاريخي مشخص شده توسط کاربر ميباشد. که ميتوان اين گزارش را محدود به يک شخص و يا کليه اشخاص نمود.همچنین این گزارش قابلیت نمایش براساس یک انبار و یا کلیه انبارها را دارا میباشد

کاربرد گزارش

یکی از کاربردهای این گزارش انبارگردانی میباشد.درصورتی که موجودی انبار واقعی با موجودی انبار نرم افزار اختلافی داشته باشد میتوان از این بخش علت اینکه چرا نرم افزار این موجودی را نمایش میدهد را مشاهده نمود

البته این گزارش کاربردهای دیگری نیز دارد

  

  

  

معرفی کالا

دراين قسمت ميتوان کالاها را معرفي نمود

با اين امکان ميتوان کالاها را براساس نوع کالا،طبقه کالا و هر نوعي که کاربر لازم بداند طبقه بندي نمود

 همچنين ميتوان نقطه سفارش کالا را مشخص نمود.به این صورت که با مشخص کردن نقطه سفارش قبل از اتمام موجودی انبار کالا،وهنگامی که کالا به نقطه سفارش رسید ،نرم افزار هشدار رو به اتمام بودن کالا را صادر مینماید تا نسبت به تامین مجدد کالا اقدام نمود

براي نمايش في فروش کالا به صورت اتوماتيک ميتوان در اين فرم مبلغ مورد نظر را وارد نمود

همچنين براي وارد کردن موجودي ابتداي دوره ميتوان از اين فرم استفاده نمود

دراین فرم میتوان از لیست کالاها خروجی اکسل تهیه نمود

این بخش دارای امکانات بیشتری میباشد که مربوط به سطوح بالاتر بوده و میتوانید در بخش ویژگی های سطوح بالاتر مطالعه نمایید

  

  

  

معرفی اشخاص و حسابها

در اين قسمت ميتوان اشخاصی که با آنها حساب داریم را معرفی نماییم

همچنین در این قسمت میتوان حسابهایی با ماهیت های خاص را معرفی نمود به عنوان مثال هزینه ،درآمد و...

همچنين ميتوانيد سقف اعتبار مشتري را دراين قسمت تعريف نماييد دراينصورت در قسمت فروش ،نرم افزار اعتبار مشتري را کنترل مينمايد که بيش از سقف اعتبار مشتري به ايشان فروش انجام نشود

همچنين ميتوان مانده بدهکار و يا بستانکار اشخاص و حسابها را از دوره قبل دراين قسمت مشخص نمود

دراين قسمت ميتوان آدرس ،شماره تماس ،کداقتصادی،شماره ملی و شماره حساب اشخاص را وارد نمود.

  

  

  

سندحسابداری

در این فرم امکان ثبت سند حسابداری به صورت دستی توسط کاربر وجود دارد

با توجه به اینکه نرم افزار حسابداری زمرد سندهایی به صورت اتوماتیک میزند در این فرم میتوان این سندها را مشاهده نمود

امکان چاپ سند حسابداری در این فرم وجود دارد

  

  

  

ترازنامه

يک گزارش استاندارد وکاربردي با قابلیت چاپ

  

  

  

دفتر روزنامه

گزارشی است از کليه عملياتهاي مالي در محدوده تاريخي مشخص شده توسط کاربر با قابلیت چاپ

  

  

  

ليست بدهکاران

گزارشی است بسیار کاربردی که لیست اشخاصی که بدهی دارند را به همراه کدشخص،نام،مانده بدهی،تلفن ،تلفن همراه و آدرس نمایش میدهد.

 قابلیت چاپ در این گزارش وجود دارد

 

 امکان ارسال پیامک در این گزارش وجود دارد به این صورت که با دستور ارسال پیامک متنی شبیه این عبارت را به تک تک افراد بدهکار ارسال میکند

"جناب آقای مرعشی بدهی شما 2.000.000 ریال است نسبت به تسویه آن اقدام نمایید"

میتوان پیامک را برای یک شخص بخصوص نیز ارسال نمود

توجه ماژول پیامک به صورت جداگانه و مستقل از سطح ساده فعال میشود

  

ليست بستانکاران

 گزارشي از ليست اشخاص و مبلغ بدهی به آنها به همراه کد شخص،نام شخص،مبلغ بدهی،تلفن و آدرس

 این گزارش قابلیت چاپ را دارا میباشد

  

گزارش حسابها

 گزارشيست جامع از کليه حسابها مثل گزارش حسابهاي بانکي ، گزارش حسابهاي هزينه ، گزارش حسابهاي درآمد، گزارش صندوق و... در محدوده تاريخي مشخص شده توسط کاربر

 این گزارش قابلیت چاپ را دارا میباشد

  

گزارش مانده موجودي انبار

گزارشیست بسیار جامع و کامل با امکانات مختلف

 • نمایش موجودی کالاها در تاریخ مورد نظر کاربر

 • نمایش موجودی یک نوع کالا(به عنوان مثال موجودی شوینده ها)

 • نمایش موجودی یک کالای بخصوص

 • نمایش کالاهایی که به نقطه سفارش رسیده اند

 • نمایش کالاها به ترتیب تاریخ انقضاء(این گزارش مناسب جهت مشاغلیست که محصولاتشان دارای تاریخ انقضاء میباشد)

 • لیست کالاهای فصلی

 • لیست کالاها به ترتیب نام کالا،کد کالا،تعداد کالا

 • لیست کالاهای با موجودی صفر،منفی و مثبت

 • ليست کالاهابدون نمايش موجودي انبار (این گزارش مناسب جهت انبارگردانی پایان دوره میباشد به این صورت که با چاپ این گزارش و تحویل آن به انباردار ،در شمارش موجودی انبار تسهیل بوجود می آورد)

 • گزارشات بالا را میتوان براساس میانگین خرید و یا آخرین فی خرید نیز مشاهده نمود

 • گزارشات بالا را میتوان براساس یک انبار و یا کلیه انبارها فیلتر نمود

 • از این گزارش میتوان خروجی اکسل گرفت

 • این گزارش قابلیت چاپ را دارا میباشد

  

معرفی کاربر

دراين قسمت مدير نرم افزار ميتواند براي سيستم کاربران مختلفي تعريف کرده و براي آنها محدوده دسترسي مشخص نمايد تا اجازه ورود به قسمتهايي که مدير نرم افزار آنرا مجاز نميداند داده نشود.

همچنین در ان قسمت میتوان هر کاربر را به یک صندوق متصل نمود تا در صورت فروش ویا ثبت دریافت وجه دریافتی به حساب همان کاربر منظور گردداین ویژگی بسیار مفید و پرکاربرد میباشد (به عنوان مثال یک فروشگاه زنجیره ای را درنظر بگیرید که 5 صندوقدار دارد درپایان روز میخواهیم موجودی صندوق هر کاربر را جهت تسویه بدانیم این بخش کمک بزرگی در این زمینه انجام میدهد)

  

سایر امکانات نسخه ساده

معرفی بانک مشتری

معرفی واحدهای سنجش

پشتیبانی و بازیابی اطلاعات

پاک کردن اطلاعات

تنظيمات چاپ:اطلاعات مربوط به نام شرکت.آدرس شرکت.توضيحات بالا.توضيحات پايين

  

امکانات سایر سطوح

نرم افزار حسابداری زمرد نسخه متوسط
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه پیشرفته
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه تولید و فروش
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه جامع
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه فست فود و کافی شاپ
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه فروش اقساطی
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه ویژه بنکداران و شرکتهای پخش
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه شیرینی سراها
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه حسابداری مالی-حسابداری محض
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه -حقوق و دستمزد

نرم افزار حسابداری زمرد نسخه حسابداری اموال
نرم افزار حسابداری زمرد نسخه انبارداری
نرم افزار ارسال پیام کوتاه زمرد
نرم افزار اتصال به سانترال و آی دی کالر و مدیریت تماسها