نرم افزار تولید و پخش سطح ۲

پشتیبانی از فرایندهای تولید ، محاسبه بهای تمام شده ی کالای تولیدشده، پشتیبانی از پخش سرد و پخش گرم برای کالاهای با تاریخ مصرف کوتاه، سفارشگیر اندروید ، نظارت بر ماشین توزیع و ویزیتور و گزارشگیری حرفه‌ای،تنها گوشه ای از امکانات تولید و پخش سطح ۲ است.

نرم افزار تولید و پخش سطح ۳

مدیریت فرایندهای تولید در کنار مدیریت شعب، تعیین سلسله مراتب و سطح دسترسی کارمندان به اطلاعات هر شعبه، نسخه مدیریتی نظارت کامل بر جزئیات عملکرد کاربران هر مجموعه، تنها گوشه ای از امکانات نرم افزار تولید و پخش سطح ۳ است.

نرم افزار سفارش گیر اندروید

سفارشگیر اندروید زمرد فاصله  شرکت پخش ، ویزیتور و مشتری را کوتاه  کرده و مجموعه شما را نسبت به رقبا یک گام جلو تر قرار می دهد.

فهرست